Kutheni uYehova ezalela zonke iindlela zokusebenzelana nemimoya? Sinokuzikhusela njani kwizidalwa zomoya ezifuna ukusilahlekisa?