Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Iimbono Ngemvelaphi Yobomi

Ugqirha Wengqondo Ucacisa Ukholo Lwakhe

UProfesa Rajesh Kalaria ubalisa ngomsebenzi wakhe nangokholo lwakhe. Yintoni eyamenza wanomdla kwisayensi? Yintoni eyamenza wayithandabuza indlela obuye bakho ngayo ubomi?

UIrène Hof Laurenceau: UGqirha Wamathambo Ubalisa Ngokholo Lwakhe

Ukusebenza kwakhe ngemilenze efakelwayo kwamenza wazibuza imibuzo ngokukholelwa ukuba izinto zazivelela.

UMonica Richardson: UGqirha Uchaza Ngokholo Lwakhe

Wayezibuza enoba ukuzalwa kosana kwakungummangaliso okanye kwakudaliwe. Sisiphi isigqibo awafikelela kuso ngenxa yamava akhe okuba ngugqirha?

Isazi Ngeembumba Ezingekazalwa Sicacisa Ukholo Lwaso

UNjingalwazi Yan-Der Hsuuw wayekade ekholelwa ukuba izinto zazivelela, kodwa emva kokuba ngusosayensi ophandayo watshintsha.

Ugqirha Wotyando Uchaza Ngokholo Lwakhe

Kangangeminyaka emininzi, uGqr. Guillermo Perez wayekholelwa ukuba izinto eziphilayo zazivelela, kodwa ngoku uyaqonda ukuba umzimba wethu udalwe nguThixo. Yintoni emenze wakholelwa kuThixo?

Ugqirha Wezintso Uchaza Isizathu Sokuba Abe Nokholo

Kwakutheni ukuze ugqirha owayekade esithi akukho thixo aqalise ukucinga ngoThixo nangenjongo yobomi? Yintoni eyamenza wanokholo kuThixo?

Umntu Owenza Iinkqubo Zekhompyutha Ucacisa Ukholo Lwakhe

Xa uGqr. Fan Yu wayeqalisa umsebenzi wakhe wokuphanda ngezibalo, wayekholelwa ekubeni izinto zazivelela. Ngoku ukholelwa ekubeni izinto eziphilayo zadalwa nguThixo. Kutheni?

UMassimo Tistarelli: Umenzi Weerobhothi Uchaza Ngokholo Lwakhe

Ulwazi lwakhe ngesayensi lwamenza wazibuza imibuzo ngenkolo yakhe yokuzivelela kwezinto.

Igcisa Lefiziksi Lichaza Ukholo Lwalo

Iinkalo ezimbini zendalo zamenza uWenlong He waqonda ukuba kukho uMdali.

Umphandi Uchaza Ukholo Lwakhe

UFrédéric Dumoulin walwenyanya unqulo waza akakholelwa ukuba uThixo ukho. Ukufunda iBhayibhile nokuphanda ngendalo kumncede njani wakholelwa ukuba ukho uMdali?

Isazi Sebhayoloji Sichaza Ngokholo Lwaso

Ukufunda kukaGqr. Hans Kristian Kotlar ngenkqubo yomzimba yokulwa izifo kwamenza wafuna ukwazi ngemvelaphi yobomi. Ukufunda iBhayibhile kwamnceda njani?

Isazi Sebhayoloji Sichaza Ngokholo Lwaso

Ukuntsonkotha kweseli kwabangela ukuba uFeng-Ling Yang, usosayensi waseJapan, atshintshe oko ebekucinga ngokudalwa nokuzivelela kwezinto. Ngoba?

Isazinzulu Sichaza Isizathu Sokuba Nokholo Kwaso

Funda ngezibakala ezingokwenzululwazi aye wazihlola nangesizathu sokuba nokholo kwakhe kwiLizwi likaThixo.

Ingcali Yamachiza Ichaza Ngokholo Lwayo

Yintoni eyatshintsha uluvo lwalo mphandi ngemvelaphi yobomi neyambangela ukuba aqiniseke ukuba iBhayibhile ivela kuThixo?

Uchwepheshe Wezibalo Ubalisa Ngokholo Lwakhe

Kutheni uProfesa Gene Hwang efumanisa ukuba ukholo lwakhe aluphikisani nezifundo zakhe zesikolo?

Umdlali Wepiyano Uchaza Ngokholo Lwakhe

Umculo wanceda le ndoda yayingakholelwa ukuba uThixo ukho yaba nokholo lokuba kukho uMdali. Yintoni eyayenza yakholelwa ukuba iBhayibhile ivela kuThixo?

UPetr Muzny: Unjingalwazi Ngezomthetho Uthetha Ngokholo Lwakhe

Wazalelwa kwindawo ekwakulawula kuyo amaKomanisi. Yayibubuvuvu into yokucinga ukuba kukho uMdali. Qaphela ukuba yintoni eyamenza watshintsha indlela awayecinga ngayo.

“Andilithandabuzi Elokuba Ubomi Badalwa NguThixo”

Funda isizathu sokuba esinye isazinzulu sitshintshe imbono esasinayo ngeBhayibhile, indaleko, nendlela obaqala ngayo ubomi.