Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ukukhulisa Abantwana

Indlela Yokuba Ngumzali Ofanelekileyo

Ubonakala Njani Umzali Olungileyo?

Unokubakhulisa njani abantwana abaqeqesheke kakuhle?

Ukuphumeza Imbopheleleko Yokuba Ngumzali

Unokubanceda njani abantwana bakho bajongane neengxaki zokuziphatha zale mihla?

Indlela Yokuba Ngutata Olungileyo

Funda imigaqo yeBhayibhile emihlanu enokukunceda ube ngutata onothando nobancedayo abantwana bakhe.

Xa Umntwana Wakho Enesiphene

Funda ngeengxaki ezi-3 neendlela zokusebenzisa ubulumko beBhayibhile ukuze uzoyise.

Uqeqesho

Ukukhulisa Abantwana Abangacingeli Iziqu Zabo Kuphela Kweli Hlabathi Linabantu Abazicingelayo

Khawufunde ngezi ndlela zintathu onokunceda ngazo abantwana bakho bakuphephe ukucingela iziqu zabo kuphela.

Bafundise Imilinganiselo Yokuziphatha Abantwana Bakho

Ngaba abantwana bakho bayayazi inyani ngesini? Funda ngemilinganiselo ebekwe nguThixo noko unokukufundisa abantwana bakho

Indlela Yokuqeqesha Abantwana

Umzekelo kaYesu unokukunceda njani ube ngumzali ophumelelayo?

Indlela Yokufundisa Umntwana Wakho

Ukuqeqesha kuthetha okungaphaya kwemithetho nesohlwayo.

Ungabancoma Njani Abantwana?

Inye indlela yokuncoma abantwana ebonakale iphumelela.

Ukunceda Umntwana Wakho Amelane Nokufikisa

Amacebiso amahlanu asekelwe eBhayibhileni anokulenza libe lula eli xesha.

Imisebenzi Yasekhaya Ibalulekile

Ngaba niyonqena ukunika abantwana imisebenzi ekhaya? Ukuba niyonqena, khanifunde indlela ukunceda ekhaya okunokubafundisa ngayo ukwazi imisebenzi abamele bayenze kuze kubavuyise.

Xa Umntwana Wakho Ebuza Ngokufa

Amanyathelo amane anokukunceda uphendule imibuzo yabo, nendlela yokubanceda bamelane nentlungu yokufelwa.

Abantwana Bangafunda Njani Ukuthanda UThixo?

Ungayifikelela njani intliziyo yomntwana ngeBhayibhile?

Fundisa Umntwana Wakho Ngesondo

Abasebatsha bachanabeke kwimiyalezo yesondo besebancinane kakhulu. Oko umele ukwazi? Yintoni onokuyenza ukuze ukhusele abantwana bakho?

Ncokola Nabantwana Bakho Ngesondo

Kubalulekile ukuba nithethe nabo. Funda indlela onokuncokola ngayo ngalo mba.

Khusela Abantwana Bakho

USihle noAvela bafumana amacebiso okubakhusela.

Uqeqesho

Ukuqeqesha Abantwana

Ukungabaqeqeshi ngendlela efanayo abantwana kunokudala iingxaki emtshatweni. Funda ngento izibini ezitshatileyo ezinokuyenza.

Yaphelela Phi Ingqeqesho?

Ngaba ingxaki eyaqala kwiminyaka yoo-1960 isenefuthe kwindlela abakhuliswa ngayo abantwana?

Umele Ubaqeqeshe Njani Abantwana Bakho?

IBhayibhile ichaza iindlela eziyi-3 zokuqeqesha ngokuphumelelayo

Ukufundisa Abantwana Ukuba Bathobele

Ngaba wena nomntwana wakho nisoloko nisedabini, kwaye kubonakala ngathi nguye osoloko ephumelela? Amacebiso amahlanu anokuba luncedo.

Fundisa Abantwana Bakho Ukuzibamba

Ukusoloko unika abantwana yonke into abayifunayo kunokubenza bangakwazi ukufunda izinto ezibalulekileyo.

Fundisa Abantwana Ukuthobeka

Fundisa umntwana wakho ukuthobeka kodwa kwangaxeshanye angazijongeli phantsi.

Indlela Yokuthi “Hayi”

Kuthekani ukuba umntwana wakho ukuqhatha ngokukhwina okanye ngokukucenga?

Oko Unokukwenza Xa Umntwana Wakho Enomsindo

Yintoni onokuyenza xa umntwana wakho enomsindo? IBhayibhile inokukunceda kule ngxaki.

Xa Umntwana Wakho Exoka

Ufanele wenze ntoni xa umntwana wakho exoka? Eli nqaku lithetha ngamacebiso aseBhayibhileni anokukuncenda ufundise umntwana wakho ukubaluleka kokuthetha inyani.