Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Yintoni Ubhaptizo?

Yintoni Ubhaptizo?

Impendulo esuka eBhayibhileni

Ukubhaptizwa kukuntywiliselwa komntu emanzini aze aphinde aphume. * Yiloo nto uYesu wabhaptizwa emanzini amaninzi. (Mateyu 3:13, 16) Ngendlela efanayo, umTiyopiya wacela ukubhaptizwa xa wayeza kudlula ‘ngasemanzini amaninzi.’—IZenzo 8:36-40.

Oko kuthethwa kukubhaptizwa

IBhayibhile ifanisa ubhaptizo nokungcwatywa. (Roma 6:4; Kolose 2:12) Ukubhaptizwa emanzini kufuzisela ukufa komntu kwikhondo lakhe langaphambili aze aqalise elitsha njengomKristu ozinikele kuThixo. Ukubhaptizwa namanyathelo angaphambi koko, lilungiselelo likaThixo ukuze umntu abe nesazela esicocekileyo, esisekelwe kukholo kwidini likaYesu Kristu. (1 Petros 3:21) Ngenxa yoko, uYesu wafundisa abafundi bakhe ukuba bafanele babhaptizwe.—Mateyu 28:19, 20.

Ngaba ukubhaptizwa emanzini kuhlamba izono?

Akunjalo. IBhayibhile ifundisa ukuba sinokuhlanjwa esonweni kuphela ngegazi likaYesu elaphalalayo. (Roma 5:8, 9; 1 Yohane 1:7) Noko ke, ukuze lisebenze idini lentlawulelo, umntu ufanele abe nokholo kuYesu, atshintshe indlela yakhe yokuphila ivumelane neemfundiso zikaYesu aze abhaptizwe.—IZenzo 2:38; 3:19.

Kukuthini ukuphehlelelwa?

Igama elithi ukuphehlelelwa aliveli eBhayibhileni. Xa kuthethwa ngako kubhekiselwa kwitheko elenziwa zezinye iicawa apho usana luye lubhaptizwe (amanzi ayafefwa okanye agalelwe entloko) aze athiywe igama.

Ngaba iBhayibhile ifundisa ngokubhaptizwa kweentsana?

Akunjalo. Ukubhaptizwa kwamaKristu kokwabantu abadala ngokwaneleyo ukuba bangaziqonda baze bazikholelwe “iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo.” (IZenzo 8:12) Kunento yokwenza nokuva ilizwi likaThixo, ukulamkela nokuguquka, nto ezo ezingenakwenziwa lusana.—IZenzo 2:22, 38, 41.

Ukongezelela, iBhayibhile ibonisa ukuba uThixo ubajonga abantwana njengabangcwele okanye njengabacocekileyo, ngenxa yokuthembeka kwabazali babo. (1 Korinte 7:14) Ukuba ukubhaptizwa kweentsana bekukho, aba bantwana bebengazi kwenzelwa nceba ngenxa yabazali babo. *

Ubuxoki ngokubhaptizwa kwamaKristu

Ubuxoki: Ukufefa okanye ukugalela amanzi emntwini kwamkelekile kuba kuthath’ elindawo ukuntywiliselwa.

Inyaniso: Ubhaptizo ekuthethwe ngalo eBhayibhileni luquka ukuntywiliselwa. Ngokomzekelo, xa umfundi uFilipu wabhaptiza indoda engumTiyopiya “behla bangena emanzini.” Emva koko, ‘benyuka bephuma emanzini.’—IZenzo 8:36-39. *

Ubuxoki: IBhayibhile ibonisa ukuba neentsana zaziqukwa xa kubhaptizwa iintsapho. Ngokomzekelo, ithi xa ithetha ngomgcini-ntolongo waseFilipi: “Yena nendlu yakhe babhaptizwa.”—IZenzo 16:31-34.

Inyaniso: Ingxelo yomgcini-ntolongo ibonisa ukuba abo babhaptizwayo babeliqonda “ilizwi likaYehova” ibe ‘babephuphuma yimihlali.’ (IZenzo 16:32, 34) Ezi zibakala zisenza sifikelele kwisigqibo sokuba akukho ziintsana kwintsapho yomgcini-ntolongo ezazinokubhaptizwa kuba zazingenakuliqonda ilizwi likaYehova.

Ubuxoki: UYesu wafundisa ngokubhaptizwa kweentsana kuba wathi uBukumkani bobabantwana.—Mateyu 19:13-15; Marko 10:13-16.

Inyaniso: UYesu wayengathethi ngobhaptizo xa wayethetha la mazwi. Kunoko, wayebonisa ukuba abo bakufanelekeleyo ukungena eBukumkanini bukaThixo bafanele bafane nabantwana, balulame baze bafundiseke.—Mateyu 18:4; Luka 18:16, 17.

^ isiqe. 3 Igama lesiGrike elaguqulelwa ngokuthi ubhaptizo, ingcambu yalo ithetha ukuthi nkxu.” Jonga iTheological Dictionary of the New Testament, Umqulu I, iphepha 529.

^ isiqe. 12 Ngokutsho kweInternational Standard Bible Encyclopedia, “akukho ndawo kwiTestamente Entsha ethetha ngokubhaptizwa kweentsana.” Kwakhona iphinde ibonise ukuba lo mkhwa wavela “kuphazanywa ibe kubaxwa izinto kuba kwakufunwa ukuboniswa ukubaluleka kokubhaptizwa,” okutheth’ ukuthi ukubhaptizwa kuhlamba izono.—Umqulu 1, iphepha 416-417.

^ isiqe. 15 Ngaphantsi komxholo othi “Ukubhaptizwa (eBhayibhileni),” iNew Catholic Encyclopedia ithi: “Kuyabonakala ukuba kwiCawa yamandulo xa umntu ebhaptizwa wayentywiliselwa emanzini.”—Umqulu 2, iphepha 59.