Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Uxolo Lwehlabathi—Kutheni Kunzima Kangaka Ukulufumana?

Uxolo Lwehlabathi—Kutheni Kunzima Kangaka Ukulufumana?

Impendulo esuka eBhayibhileni

Iinzame zabantu zokuzisa uxolo emhlabeni ziye zasilela yaye azisoze ziphumelele ngenxa yezizathu ezininzi:

  • “Asikokomntu ohambayo ukwalathisa inyathelo lakhe.” (Yeremiya 10:23) Abantu abazange badalelwe ukuzilawula, ngoko abanakukwazi ukuzisa uxolo olungapheliyo.
  • “Musani ukukholosa ngabalawuli abangabantu; akukho mntu unokunisindisa. Xa besifa, babuyela eluthulini; ngaloo mini ayaphela onke amacebo abo.” (INdumiso 146:3, 4, Good News Translation) Oorhulumente, kwanabo baneentshukumisa ezintle, abayazi into enokuphelisa izinto ezibangela imfazwe.
  • “Ngemihla yokugqibela kuya kufika amaxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo. Kuba abantu baya kuba . . . ziindlobongela, abangathandi kulunga, abangcatshi, abaneentloko ezilukhuni, abakhukhumele likratshi.” (2 Timoti 3:1–4) Siphila ‘kwimihla yokugqibela’ yeli hlabathi lingendawo, ixesha laxa abantu bephila ngendlela ebangela kube nzima ukufumana uxolo.
  • “Yeha kuwo umhlaba nakulo ulwandle, ngenxa yokuba uhlile weza kuni uMtyholi, enomsindo omkhulu, esazi ukuba ixesha analo lifutshane.” (ISityhilelo 12:12) UMtyholi, olutshaba likaThixo, uphoselwe emhlabeni yaye uphembelela abantu ukuba babe nalo moya wakhe ukhohlakeleyo. ‘Esengumlawuli weli hlabathi,’ soze sibe noxolo.—Yohane 12:31.
  • [UBukumkani BukaThixo] buya kuzityumza buziphelise zonke ezi zikumkani [zingamfuniyo uThixo], buze bona bume ukusa kwixesha elingenammiselo.” (Daniyeli 2:44) UBukumkani bukaThixo, kungekhona nawuphi na umlawuli ongumntu, buya kuzisa uxolo ehlabathini, nto leyo esiyinqwenelayo.—INdumiso 145:16.