Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Buza Kwenza Ntoni UBukumkani BukaThixo?

Buza Kwenza Ntoni UBukumkani BukaThixo?

Impendulo esuka eBhayibhileni

UBukumkani bukaThixo buza kuthatha indawo yabo bonke oorhulumente babantu buze bulawule umhlaba wonke. (Daniyeli 2:44) Emva koko, uBukumkani bukaThixo . . .

  • Buza kutshabalalisa abantu ababi abasenzakalisayo ngokuzingca kwabo. “Bona ke abangendawo, baya kunqunyulwa emhlabeni.”—IMizekeliso 2:22.
  • Buza kuphelisa zonke iimfazwe. “[UThixo] uphelisa iimfazwe kuse esiphelweni somhlaba.”—INdumiso 46:9.
  • Buza kuzisa impumelelo nonqabiseko emhlabeni. “Baya kuhlala ngoxolo, ngamnye phantsi komdiliya wakhe naphantsi komkhiwane wakhe, yaye akuyi kubakho bani uboyikisayo.”—Mika 4:4, iGood News Translation.
  • Buza kwenza umhlaba ube yiparadesi. “Iya kuba nemihlali intlango nommandla ongumqwebedu, nethafa eliyinkqantosi liya kuvuya lize lityatyambe njengesafroni.”—Isaya 35:1.
  • Buza kunika abantu umsebenzi owonwabisayo nowanelisayo. “Nomsebenzi wezandla zabanyuliweyo [bakaThixo] baya kuwusebenzisa ngokupheleleyo. Abayi kubulalekela ilize.”—Isaya 65:21-23.
  • Buza kuphelisa izifo. “Akakho ummi wakhona oya kuthi: ‘Ndiyagula.’”—Isaya 33:24.
  • Buza kuphelisa ukwaluphala. “Inyama yakhe mayihlaziyeke ngakumbi kunasebutsheni; makabuyele emihleni yamandla obutsha bakhe.”—Yobhi 33:25.
  • Buza kuvusa abafileyo. ‘Bonke abo bakumangcwaba enkumbulo baya kuliva ilizwi lakhe.’—Yohane 5:28, 29.