Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Ngaba Ndimele Ndithandaze Kwiingcwele?

Ngaba Ndimele Ndithandaze Kwiingcwele?

Impendulo yeBhayibhile

Akunjalo. IBhayibhile ithi simele sithandaze kuThixo kuphela egameni likaYesu. UYesu waxelela abafundi bakhe oku: “Nimele nithandaze ngale ndlela: Bawo wethu osezulwini, malingcwaliswe igama lakho.” (Mateyu 6:9, INew American Bible) Akazange abayalele ukuba bathandaze kwiingcwele, kwiingelosi okanye komnye umntu.

UYesu wathi kubalandeli bakhe: “Ndiyindlela nenyaniso nobomi. Akukho mtu uzayo kuBawo ngaphandle kwam.” (Yohane 14:6, NAB) NguYesu kuphela obekwe nguThixo ukuba asingxengxezele kuye.—Hebhere 7:25.

Yintoni eyenzekayo xa ndithandaza kuThixo nakwiingcwele?

KwiMithetho Elishumi, uThixo wathi: “Mna, NKOSI, uThixo wakho, ndinguThixo onekhwele.” (Eksodus 20:5, NAB) ‘Unekhwele’ njani uThixo? Umbhalo osemazantsi ephepheni kwiNew American Bible uthi “ufuna uzinikele kuye yedwa.” UThixo ufuna izenzo zokunyaniseka okanye ukunqula—kuquka umthandazo—zenziwe kuye kuphela.—Isaya 48:11.

Simenza buhlungu uThixo ukuba sithandaza komnye umntu, iingcwele okanye iingelosi. Xa umpostile uYohane wazama ukunqula ingelosi, yamnqanda. Yathi: “Ungakwenzi oko! Ndingukhonzi kunye nawe nabazalwana bakho abangqinela uYesu. Nqula uThixo.”—ISityhilelo 19:10, NAB