Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ithini IBhayibhile Ngephonografi? Ngaba Icybersex Iphosakele?

Ithini IBhayibhile Ngephonografi? Ngaba Icybersex Iphosakele?

Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile ayithethi ngokungqalileyo ngephonografi, icybersex okanye ezinye izinto ezifana nezo. Sekunjalo, iyibeka icace indlela uThixo avakalelwa ngayo ngezenzo ezikhuthaza isini ngaphandle komtshato okanye indlela egqwethekileyo esijongwa ngayo isini. Phawula ezi vesi zeBhayibhile:

  • “Bhubhisani, ke ngoko, amalungu enu omzimba asemhlabeni, uhenyuzo, ukungahlambuluki, inkanuko yesini.” (Kolose 3:5) Kunokubhubhisa iminqweno engafanelekanga, ukubukela iphonografi kuyayibasela. Kwenza ubani angacoceki emehlweni kaThixo.

  • “Wonk’ ubani oqhubeka ekhangela umfazi ngokokude amkhanuke sele emkrexezile entliziyweni yakhe.” (Mateyu 5:28) Imifanekiso ebonisa ukuziphatha kakubi ngokwesini ikhuthaza iingcinga nezenzo ezingafanelekanga.

  • “Uhenyuzo nako konke ukungahlambuluki nokubawa makungakhe kukhankanywe kwaukukhankanywa phakathi kwenu.” (Efese 5:3) Asimele sizonwabise ngokuqhula ngamanyala, asisathethi ke ngokuwabukela okanye ukufunda ngawo.

  • “Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama, eyile, uhenyuzo, ukungahlambuluki, . . . nezinto ezinjengezi. Ngokubhekisele kwezi zinto ndinilumkisa kwangaphambili, njengoko besendinilumkisile kakade, ukuba abo baqhelisela izinto ezinjalo abayi kubudla ilifa ubukumkani bukaThixo. (Galati 5:19-21) UThixo ubajonga njengabangacocekanga abo bathanda iphonografi, icybersex, iphone sex okanye isexting. Ukuba siqhubeka sizithanda ezi zinto, uThixo akayi kukholiswa sithi.