Impendulo esuka eBhayibhileni

IBhayibhile ayizange ibhalwe ngabantu baseYurophu. Onke amadoda asetyenziswa nguThixo ukuba abhale iBhayibhile ngawaseAsia. IBhayibhile ayibeki uhlanga oluthile ngaphezu kolunye. Ide ithi: “UThixo akakhethi buso, kodwa kwiintlanga zonke umntu omoyikayo aze asebenze ubulungisa wamkelekile kuye.”—IZenzo 10:34, 35.