Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Buyintoni UBukumkani BukaThixo?

Buyintoni UBukumkani BukaThixo?

Impendulo esuka eBhayibhileni

UBukumkani bukaThixo ngurhulumente wokwenene owaqalwa nguYehova uThixo. “Ubukumkani bukaThixo” bukwabizwa ngokuba ‘bubukumkani bamazulu’ eBhayibhileni, ekubeni bulawula busezulwini. (Marko 1:14, 15; Mateyu 4:17) Bufana ngeendlela ezininzi noorhulumente babantu, kodwa bugqwese ngento yonke.

  • Abalawuli. UThixo uye wamisela uYesu Kristu ukuba ibe nguye umlawuli woBukumkani bakhe yaye uye wamnika igunya elingaphezu kwakhe nabani na okhoyo apha emhlabeni. (Mateyu 28:18) UYesu usebenzisa amandla akhe ukuze enze okulungileyo kuphela, njengoko sele ebonisile ukuba yiNkokeli ethembekileyo nenovelwano. (Mateyu 4:23; Marko 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17) UYesu uye walathiswa nguThixo ukuba akhethe abantu kuzo zonke iintlanga abaza kulawula kunye naye ezulwini “njengookumkani phezu komhlaba.”—ISityhilelo 5:9, 10.
  • Ixesha lokulawula. Ngokungafaniyo noorhulumente babantu, abadla ngokubhanga emva kwexesha, uBukumkani bukaThixo ‘abunakuze bonakaliswe.’—Daniyeli 2:44.
  • Abalawulwa. Nabani na owenza izinto ezifunwa nguThixo unokuba ngumlawulwa woBukumkani bukaThixo, kungakhathaliseki ukuba ngubani okanye ngowaphi.—IZenzo 10:34, 35.
  • Imithetho. Imithetho (okanye imiyalelo) yoBukumkani bukaThixo ayipheleli nje ekusinqandeni ukuba singenzi nto imbi. Inceda abantu bakwazi ukuziphatha. Ngokomzekelo, iBhayibhile ithi: “‘Uze umthande uYehova uThixo wakho ngentliziyo yakho iphela nangomphefumlo wakho uphela nangengqondo yakho iphela.’ Lo ngowona myalelo mkhulu nowokuqala. Owesibini, njengawo, ngulo, ‘Uze umthande ummelwane wakho njengawe siqu.’” (Mateyu 22:37-39) Ukuthanda uThixo nommelwane kunceda abalawulwa boBukumkani benze izinto eziza kunceda abanye.
  • Imfundiso. Nangona uBukumkani bukaThixo bubekela abalawulwa babo imilinganiselo ephezulu, buphinde bubancede bakwazi ukuphila ngayo.—Isaya 48:17, 18.
  • Injongo. UBukumkani bukaThixo abutyebisi abalawuli ngokucinezela abalawulwa. Kunoko, buza kuphumeza ukuthanda kukaThixo, kuquka isithembiso sokuba abantu abamthandayo baza kuphila ngonaphakade kumhlaba oyiparadesi.—Isaya 35:1, 5, 6; Mateyu 6:10; ISityhilelo 21:1-4.