UMichael Servetus, uWilliam Tyndale nabanye bancama izinto ezinkulu ngenxa yokuthanda inyaniso eseBhayibhileni.