Unokuba nomonde njengoYehova. Makhe sibone ukuba singakwenza njani oko!