Kutheni ufanele uziphathe kakuhle kwiHolo yoBukumkani?