Hamba noSihle njengoko ebuka izinto ezidalwe nguYehova!