UAnthony Morris III, ilungu leQumrhu Elilawulayo, uthetha ngezi vidiyo zoopopayi njengezinye zezixhobo zokunceda abazali ukuze bafundise abantwana babo.