Kutheni kubalulekile ukuyilungiselela impendulo yakho ngaphambi kokuya kwiintlanganiso? Ungakwenza njani oku?