Igama LikaYehova libonisa indlela amangalisa ngayo! Ngaba awunakuxelela abanye ngalo?