Sinokuba ngabahlobo bakaYehova ngokucula. Cula kunye noSihle noAvela ngeentsikelelo ezifumaneka ngokuthobela uYehova.