Zidawunlowudele le maphu uze uchaze iindawo amaSirayeli awazihambayo emva kokushiya iYiputa.