Yenza iphepha ekuncanyathiselwa kulo elibonisa iimpawu ozithandayo kumhlobo olungileyo.