UKumkani uManase wenza izinto ezimbi kakhulu, kodwa uYehova wamxolela. Kwakutheni? Funda ibali ku-jw.org/xh okanye kwiphepha eliprintiweyo.