Zikhuphelele eli phepha lifakwa imibala, uliprinte uze ukhangele izinto ezintathu ezingafaniyo kule mifanekiso mibini yephupha lombhaki.