Zikuphelele lo mfanekiso uwuprinte, gqibezela ukuwuzoba nize njengentsapho niphendule imibuzo.