Dawunlowuda lo mfanekiso, uze uzame ukuqashela ukuba ngoobani aba bakuwo. Zoba izinto ezingekhoyo.