Funda ngomahluko okhoyo phakathi kokutsaleleka, intabatheko nothando lokwenene.