Ulutsha luchaza isizathu sokuba lukholelwe kuMdali.