Ulutsha luthetha ngengxaki olunayo ngenkangeleko yalo.