Funda ividiyo yolutsha olusehlabathini jikelele oluthetha ngeengxaki olujamelene nazo ebomini nendlela olumelana ngayo nazo.