Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

Ndithini Xa Abazali Bam Bedivosa?

Ndithini Xa Abazali Bam Bedivosa?

Into onokuyenza

Chaza izinto ezikukhathazayo. Baxelele indlela obuhlungu ngayo okanye obhideke ngayo. Mhlawumbi baza kukuxelela ukuba kwenzeka ntoni nto leyo eya kukwenza ube bhetele.

Ukuba abakwazi ukwenza le nto ufuna bayenze, unokuthetha nomhlobo eqolileyo.—IMizekeliso 17:17.

Ngapha koko, uYihlo osemazulwini uya kukuphulaphula, yena ‘nguMphulaphuli wemithandazo.’ (INdumiso 65:2) Mvulele intliziyo yakho “kuba yena ukukhathalele.”—1 Petros 5:7.

Into ongamele uyenze

Ukuyamkela into yokuba abazali bakho badivosile kufana nokuphola kwengalo eyaphukileyo—kubuhlungu kona kodwa ekugqibeleni kuyaphola

Sukubazonda. UDaniel onabazali abadivosa xa wayeneminyaka esixhenxe uthi, “Abazali bam abazange basicingele. Abazange bacinge ngathi nokuba siya kuvakalelwa njani kukudivosa kwabo.

Wayeza kuba njani uDaniel ukuba wayehleli ebacaphukela yaye ebazonda?—Khawufunde IMizekeliso 29:22.

Kutheni kunokumnceda uDaniel ukuzama ukubaxolela abazali bakhe ngokumvisa intliziyo ebuhlungu?—Khawufunde amaEfese 4:31, 32.

Kuphephe ukuziphalaza. UDenny uthi: “Emva kokuba abazali bam bahlukene kwakungekho nto imnandi ebomini. Ndaba neengxaki esikolweni ndaza ngomnye unyaka ndayitshona iklasi endandikuyo. Emva koko ... Ndathanda ukuhlekisa eklasini nokulwa.

Ucinga ukuba uDenny wayezama ntoni ngokuthanda ukuhlekisa okanye ukulwa?

Umgaqo okweyabaseGalati 6:7 unokubanceda njani abantu abafana noDenny bakuphephe ukuziphalaza?

Intlungu yasemphefumlweni ayikhawulezi ukuphela. Njengoko ubomi busiya bubuyela esiqhelweni, uza kuba ngula mntu wawunguye kuqala.