Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

ULUTSHA LUYABUZA

Ngaba Ndikulungele Ukutshata?

Ngaba Ndikulungele Ukutshata?

Ukuze ukwazi ukuphendula lo mbuzo umele uzazi wena kuqala. Ngokomzekelo, khawucingisise ngoku kulandelayo:

Ubuhlobo Onabo Nabanye

Ubaphatha njani abazali bakho nabantwana bakowenu? Ngaba ukhe ungakwazi ukuzibamba, mhlawumbi usebenzisa amazwi abukhali ukuze uchaze into oyicingayo? Phofu bona bathini ngawe? Indlela ophatha ngayo abantu bakowenu ibonisa indlela oya kuliphatha ngayo iqabane lakho.—Efese 4:31.

Indlela Obujonga Ngayo Ubomi

Ngaba unesimo sengqondo esakhayo ngobomi okanye ugxeka yonk’ into? Ngaba uyabacingela abanye okanye ufuna kuviwe ngawe—kwenziwe izinto ngendlela yakho? Ngaba uyakwazi ukuzibamba xa uxinezelekile? Ngaba uyakwazi ukulinda? Ukuzama kwangoku ukuba nesiqhamo somoya kaThixo kuya kukunceda ukuba ube yindoda okanye umfazi ofanelekileyo kwixa elizayo.—Galati 5:22, 23.

Imali

Uyisebenzisa njani imali? Ngaba usoloko usematyaleni? Ngaba uyakwazi ukuhlala emsebenzini omnye? Ukuba akunjalo, kutheni? Ngaba kungenxa yaloo msebenzi okanye umqeshi wakho? Okanye ngaba kungenxa yobuthathaka onabo omele ubuphucule? Ukuba unengxaki yokusebenzisa imali ngoku, uza kuyiqala ngaphi eyentsapho?—1 Timoti 5:8.

Ubuhlobo Bakho NoThixo

Ukuba uliNgqina likaYehova, bunjani ubuhlobo bakho noThixo? Ngaba wenza konke okusemandleni ukufunda iLizwi likaThixo, ukuya ezintlanganisweni zamaKristu nokufundisa abanye iBhayibhile? Xa utshata ubuhlobo bakho noThixo bumele bomelele.—INtshumayeli 4:9,10.

Okukhona uzazi ukuba ungumntu onjani maninzi amathuba okuba ufumane iqabane eliza kuveza ngakumbi iimpawu zakho ezintle kunobuthathaka bakho.