Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

Khetha ulwimi IsiXhosa

Kuthekani Xa Abanye Bendilingela Ukuba Ndilale Naye?

Kuthekani Xa Abanye Bendilingela Ukuba Ndilale Naye?

Usenokuthi: “Mhlawumbi mandide ndizincame ndilale naye. Akukho ntombazana ingalaliyo nenkwenkwe.”

Kwawucinge!

Inyaniso: Asinguye wonke umntu okwenzayo oku.

Mhlawumbi baninzi abantwana osele ufunde ngabo abakhe bakwenza. Ngokomzekelo, uhlolisiso lwaseUnited States lubonisa ukuba amakhwenkwe okanye amantombazana ama-2 kwama-3 athi egqiba ugrade 12 abe sele ekhe alalana. Kodwa oku kukwathetha ukuba inkwenkwe okanye intombazana e-1 kwama-3 ayikakwenzi oku.

Sithini ngabo sebelalana? Uhlolisiso lubonisa ukuba abaninzi kwaba bantwana baye bafumana eminye yale miphumo ibuhlungu.

Intliziyo elihlwili. Abantwana abaninzi abaye balalana bengatshatanga bathi baye bazisola sebegqibile.

Ukulala nomntu ongatshatanga naye kufana nokuthatha umfanekiso omhle uwenze imethi yokosula unyawo

Ukungathembani. Emva kokuba belele kunye, ngamnye uyacinga, ‘Ngubani omnye akhe walala naye?’

Ukudana. Eyona nto ifunwa ngamantombazana amaninzi ngumntu oza kuwakhusela, hayi oza kudlala ngawo. Wona amakhwenkwe amaninzi akayithandi intombazana ebonakala inguvuma-zonke.

Eyona nto ibalulekileyo: Umzimba wakho ubaluleke kakhulu ukuba udlale ngawo. Bonisa ukuba ubambelele kwmithetho kaThixo ngokungavumi ukulala nomntu ongatshatanga naye. Ngenye imini nawe uza kutshata, ulale ke naloo mntu utshate naye. Niya kuyenza into yenu nonwabile—ngaphandle kwentlungu, ukuzisola, nokungathembani okusoloko kubangelwa kukulala nomntu ongatshatanga naye.—IMizekeliso 7:22, 23; 1 Korinte 7:3.