Funda ngoNehemiya, owathandaza kuThixo ecela uncedo. Zikhuphelele, uze ufunde eli bali leBhayibhile, malibe ngathi lenzeka ngokwenene!