La maphepha mabini onokubhala kuwo anokukunceda nincokole ngomculo eniwukhethayo wena nabazali bakho.