Iphepha onokubhala kulo eliza kukunceda ukuphephe ukuthumela umyalezo obhidayo.