Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

FEBRUWARI 5, 2015
EARMENIA

Ukwenziwa Kweenkonzo Ezingenakuthanani Nomkhosi Kuyaphumelela EArmenia

Ukwenziwa Kweenkonzo Ezingenakuthanani Nomkhosi Kuyaphumelela EArmenia

Sele ingunyaka kusenziwa iinkonzo ezingenakuthanani nomkhosi eArmenia, ibe le nkqubo iqhuba kakuhle. Abafana bamaNgqina kaYehova baba ngabokuqala ukuba nenxaxheba kule nkqubo kunokuba bavalelwe kuba bengayi emkhosini ngenxa yezazela zabo.

Ukususela ngo-1985, abafana abangamaNgqina eArmenia bebevalelwa entolongweni kuba bengayi emkhosini ngenxa yezazela zabo. Ngenxa yokuba bekungekho lungiselelo lokuba kwenziwe eminye imisebenzi kunokuya emkhosini, kangangeminyaka eyi-20, amaNgqina angaphezu kwe-450 ebevalelwa phantsi kweemeko ezinzima. Izinto ziye zatshintsha ngoJuni 2013 xa iArmenia ibitshintsha uMthetho Wokwenziwa Kwezinye Iinkonzo.

Bekungo-Oktobha 23, 2013 xa iKomiti YeRiphabliki YaseArmenia yamkela izicelo zokuqala eziyi-57 zokwenza ezinye iinkonzo, ibe zonke ezo zicelo yayizezamaNgqina kaYehova angayiyo emkhosini ngenxa yezazela zawo *. Kamva, iKomiti YeRiphabliki yafaka namanye amaNgqina kule nkqubo. Abafana abangamaNgqina abayi-71 baqalisa ukusebenza ebudeni beveki kaJanuwari 13, 2014. Uthe ephela u-2014, abe engaphezu kwayi-126 amaNgqina ebesenza ezinye iinkonzo ezingenakuthanani nomkhosi.

Ukuphumelela Kwale Nkqubo

Le nkqubo iye yaphumelela, oko sikuva koko kuthethwa ngabaphathi nangabanye abasebenzi. Baye bayiphawula indlela abasebenza kakuhle ngayo, indlela abanceda ngayo nendlela abanesimilo ngayo abafana bamaNgqina. Amalungu aliqela eKomiti YeRiphabliki aye aqaphela ukuba amaNgqina amenzela umsebenzi omhle urhulumente waseArmenia ibe akhuthele.

  • “Nilenzela umsebenzi omhle ilizwe lethu nakuba nifumana umvuzo omncinane. Kucacile ukuba nisebenza nzima.”—Umphathi WeeNkonzo Zasekuhlaleni ZaseYerevan/Shengavit.

  • “Sininqwenelela okuhle! Nizama ukuphila ngemithetho yamaKristu ibe kwangaxeshanye nizama nokuba lulutho ekuhlaleni.”—Umongikazi okwikhaya leenkedama elisebenza amaNgqina.

  • “Aninakundibizela amanye amaNgqina, aze kundisebenzela?”—Umphathi Omkhulu WeeNkonzo Zasekuhlaleni ZaseYerevan/Arabkir.

AmaNgqina akwinkqubo engenakuthanani nomkhosi ayicoca aza ayenza ntle ipaki ekumbindi weYerevan.

NamaNgqina akule nkqubo aye athetha kakuhle ngayo.

  • “Ndiyayithanda indlela abandihlonela nabandithanda ngayo abantu endisebenza nabo. Ngeny’ imini ndandigula ndisendlini. Abantu endisebenza nabo bandifowunela bandibuza ukuba ndinjani. Lo msebenzi ndiwugqala njengentsikelelo kuba uyalivula ithuba lokuba ndikhonze uThixo ndingaxhalabanga.”—UGevorg Taziyan, osebenza kwiinkonzo zohlangulo.

  • “Sisebenzisana kakuhle nabaphathi nabasebenzi. Ngenxa yokuba besinyamekela, nathi siye sizame ukubaphatha kakuhle. Maxa wambi besinikwa umsebenzi ongengowethu, kodwa besiwenza.”—USamvel Abrahamyan, osebenza phandle kwiSibhedlele Sengqondo ESevan.

  • “NgoJanuwari 14, 2014, sibayi-13 abaqale ukusebenza kwindawo yeenkonzo zohlangulo. Ukususela ngoko ukuza kuthi ga ngoku, siyavana sonke. Asinyusani sihlisana nabaphathi. Bayayithanda indlela esiwenza ngayo umsebenzi.”—UArtsrun Khachatryan, osebenza ngaphandle kwindawo yeenkonzo zohlangulo.

Eyona nto yenze yaphumelela le nkqubo yaseArmenia yeenkonzo ezingenakuthanani nomkhosi, yintsebenziswano yabaphathi, isimilo nokusebenza kakuhle kwamaNgqina. AmaNgqina KaYehova aseArmenia ayalivuyela eli thuba lokusebenzela ilizwe lawo engakhange alalanise kwiinkolelo zawo okanye avalelwe ngenxa yokuba engayi emkhosini ngenxa yezazela zawo.

^ isiqe. 4 Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda inqaku elithi “IArmenia Ivula Ithuba Lomsebenzi Wabantu Abangafuniyo Ukuya Emkhosini