Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

ETURKMENISTAN

Babanjelwe Ukholo Lwabo

Babanjelwe Ukholo Lwabo

Ngo-Oktobha 22, 2014, amaNgqina kaYehova asibhozo ebekade evalelwe ngezityholo eziphekiweyo nangenxa yokungavumi ukuya emkhosini, avulelw’ iingcango zentolongo ngurhulumente waseTurkmenistan kwathiwa angahamba akasenatyala. * Ukongezelela, ngoSeptemba 2, 2014, kwalo rhulumente wakhulula nelinye iNgqina likaYehova, uBibi Rahmanova. *

Ngenxa yezi ndaba zimnandi, iQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova labhalela uMongameli waseTurkmenistan ileta yombulelo. Le leta yathetha nangamanye amaNgqina amabini asathothoza kwesimnyama, yaza yacela ukuba nawo akhululwe. AmaNgqina kaYehova azimisele ukusebenzisana norhulumente waseTurkmenistan ukuze asombulule naziphi na iingxaki ezidl’ umzi nokuze afumane amalungelo awo.

Kusekho Ingxaki Yenkululeko Yesazela Neyonqulo

Enye yeengxaki ezikhoyo eTurkmenistan okwangoku kukuvalelwa kwabafana abangamaNgqina kaYehova kuba bengavumi ukuya emkhosini. Bevalelwa nje akuvulwa nethuba lokuba benzele ilizwe labo eminye imisebenzi engenanto yakwenza nomkhosi, ngenxa yeso sizathu baye baphoswe ngapha kwezitshixo kangangonyaka ukuya kwemibini. Xa bekhululwa baphinda bavalelwe ngenxa yesizathu esifanayo, kusithiwa ziinjubaqa baze basiwe kwiintolongo ezineemeko ezingaginyisi-mathe.

Kukho amaNgqina ayi-15 aye abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo ngenxa yokuxoxiswa kuba engavumi ukuya emkhosini. * Kanti kukho namanye amaNgqina amabini ebevalelwe ngezityholo zobuxoki aye abhenela kwakule komiti.

Xa lalihlomla ngemeko yaseTurkmenistan ngoAprili 2012, iBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko lathi: “Urhulumente umele enze amatile-tile okuba kubekho imisebenzi enokwenziwa ngabantu abangafuniyo ukuya emkhosini. Kwakhona umele aqinisekise ukuba umthetho uyibeka icace into yokuba wonk’ umntu unelungelo lokungayi emkhosini xa isazela singavumi.” Xa ithetha ngemisebenzi eyenziwa yinkonzo, eli bhunga lifuna urhulumente “aqinisekise ukuba imithetho ayibekayo iyazivumela iinkonzo ukuba zibhalise ngokusemthethweni yaye zinqule ngokukhululekileyo.” AmaNgqina aseTurkmenistan angakuvuyela ukubhalisa ngokusemthethweni ukuze anqule kungekho ziphazamiso.

Ithemba Lokuba Izinto Ziza Kuphucuka

AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba oko kuye kwenziwa ngurhulumente waseTurkmenistan kuza kukhokelela ekuhlonelweni kwamalungelo nenkululeko yabantu, ngokukodwa inkululeko yesazela neyonqulo. Elinye igqwetha lamaNgqina lathi: “AmaNgqina kaYehova anethemba lokuba angadibanis’ iintloko norhulumente waseTurkmenistan aze afumane isisombululo esiza kuwanceda akhonze ngokukhululekileyo nangezazela ezicocekileyo.”

Iziganeko Ngokwamaxesha

 1. NgoNovemba 18, 2014

  AmaNgqina amabini avalelwa entolongweni kuba engavumi ukuya emkhosini ngenxa yesazela.

 2. Ngo-Oktobha 22, 2014

  UMongameli waseTurkmenistan ukhulula amaNgqina kaYehova asibhozo ebevalelwe entolongweni.

 3. NgoSeptemba 30, 2014

  Kuvalelwa amaNgqina asithoba. Asixhenxe kuwo akavumanga ukuya emkhosini yaye amabini agwetywe ngenxa yokholo lwawo.

 4. NgoSeptemba 2, 2014

  Abasemagunyeni baseTurkmenistan bakhulula uBibi Rahmanova saza isigwebo sakhe seminyaka emine sajikwa yasisigwebo esinemiqathango.

 5. NgoAgasti 18, 2014

  UBibi Rahmanova ugwetyelwa iminyaka emine entolongweni ngobungqina bobuxoki.

 6. NgoJulayi 25, 2014

  Kuvalelwa amaNgqina asixhenxe. Amahlanu kuwo akavumanga ukuya emkhosini yaye amabini avalelwe ngenxa yokholo lwawo.

 7. NgoAprili 6, 2014

  Kuvalelwa amaNgqina ayi-26. Ayi-13 kuwo aye ahlawuliswa imali kungekho nobungqina.

 8. NgoNovemba 2013

  Kusavalelwe amaNgqina kaYehova asithoba. Asibhozo akazange avume ukuya emkhosini yaye elinye ligwetywe ngezityholo zobuxoki.

 9. NgoAgasti 29, 2013

  AmaNgqina kaYehova amathathu abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini.

 10. NgoMeyi 1, 2013

  AmaNgqina kaYehova amabini abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini.

 11. NgoJanuwari 24, 2013

  Amapolisa ayi-30 ambonzeleka aza agqogqa ikhaya likaNavruz Nasyrlayev kungekadluli xesha lide emva kokuba urhulumente waseTurkmenistan etyityimbiselwe umnwe ngempatho yakhe. La mapolisa ayibethel’ oogqirha nezicaka le ntsapho kunye neendwendwe zayo.

 12. NgoSeptemba 7, 2012

  AmaNgqina ayi-10 abhenela kwiKomiti Yamalungelo Abantu Yezizwe Ezimanyeneyo kuba iTurkmenistan ingawahloneli amalungelo awo okungayi emkhosini. Oyena wayephambili kulo mba yayinguNavruz Nasyrlayev.

 13. NgoAgasti 21, 2008

  AmaNgqina kaYehova afaka isicelo sokuba abhaliswe ngokusemthethweni eTurkmenistan.

^ isiqe. 6 IKomiti Yamalungelo Abantu ihlolisisa imisebenzi yeBhunga Lamazwe Ngamazwe Lamalungelo Ezopolitiko yaye iTurkmenistan le yazimanya neli bhunga ngo-1997.