Yiya kwinkcazelo

Yiya kwelilandelayo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

E-ERITREA

Babanjelwe Ukholo Lwabo

Babanjelwe Ukholo Lwabo

IEritrea iwavalel’ entolongweni amaNgqina kaYehova nabanye abantu abakhonza kwezinye iinkonzo ingakhange ibamangalele okanye ibaxoxise ezinkundleni. Amadoda, amabhinqa, abantwana kunye nabantu abalupheleyo abangamaNgqina bavalelwa kuba nje bekhonza okanye ngenxa yezizathu ezingavakaliyo. Abafana bathothoziswa kwezimnyama kuba nje bengavumi ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo.

Xa iEritrea yaba lilizwe elizimeleyo ngo-1993, amaNgqina kaYehova alahlekelwa yinkululeko yawo. UMongamel’ uAfewerki wayohlutha inkululeko yamaNgqina yokuba ngabemi belo ngo-Oktobha 25, 1994, kuba ayengakhange abandakanyeke kunyulo lwezopolitiko lwango-1993 yaye ayengafuni nokuya emkhosini. Ukususela ngoko, iEritrea iye yaqhubeka ivalela, ingcungcuthekisa yaye ixhaphaza amaNgqina kaYehova ngelinge lokuwohlutha ukholo.

Ukuvalelwa Phantsi Kweemeko Ezingaginyisi-mathe

UPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam babanjwa ngoSeptemba 24, 1994, kuba bengazange bavume ukuya emkhosini ngenxa yezazela zabo. Amanye amabanjwa angamaNgqina avalelwa kwizisele ezenziwe ngecangci ezinye zenziwe ngelitye okanye ngentsimibi yaye zigrunjelwe phantsi komhlaba. Elinye ibanjwa, uMisghina Gebretinsae, lasweleka ngoJulayi 2011 lineminyaka eyi-62 ngenxa yobushushu obugqithiseleyo bentolongo elalivalelwe kuyo eMeitir. Kukho amaNgqina aliqela akhululwa kule ntolongo ngenxa yempilo enkenenkene.

Abasandul’ Ukubanjwa Kutshanje

Xa amaNgqina kaYehova akumazwe ngamazwe ayehlanganisene ukuze azimase iSikhumbuzo Sokufa KukaYesu Kristu ngoAprili 14, 2014, abasemagunyeni base-Eritrea babamba amaNgqina ayi-90. Abo babanjiweyo babequka amadoda namabhinqa abakubudala obuziinyanga eziyi-16 ukuya kutsho kwiminyaka eyi-85. NgoAprili 27, 2014, kwabanjwa amaNgqina ayi-31 awayehlanganisene ukuze afunde iBhayibhile. Izizathu zokuba abanjwe neemeko avalelwe phantsi kwazo azikaziwa okwangoku.

Iziganeko Ngokwamaxesha

 1. NgoJanuwari 23, 2015

  AmaNgqina ayi-58 aye avalelwa engakhange asiwe enkundleni okanye amangalelwe ngokusemthethweni.

 2. NgoDisemba 12, 2014

  AmaNgqina ayi-64 aye avalelwa kungakhange kuxoxwe tyala okanye amangalelwe ngokusemthethweni.

 3. NgoJulayi 25, 2014

  Uninzi lwamaNgqina avalelwa ngoAprili 14 akhululwa, kodwa la ayi-19 abanjwe ngoAprili 27 asavalelwe; xa ewonke amaNgqina avalelweyo ayi-73.

 4. NgoAprili 27, 2014

  Kubanjwe amaNgqina amalunga nayi-31 ebeneentlanganiso.

 5. NgoAprili 14, 2014

  Ebudeni beSikhumbuzo Sokufa KukaYesu Kristu kwabanjwa amaNgqina angaphezu kwayi-90.

 6. NgoNovemba 2013

  AmaNgqina ayi-52 avalelwa phantsi kweemeko ezingaginyisi-mathe.

 7. NgoAgasti 16, 2012

  Kwasweleka uYohannes Haile eneminyaka eyi-68, evalelwe phantsi kweemeko ezilusizi.

 8. NgoJulayi 2011

  Kwasweleka uMisghina Gebretinsae, eneminyaka eyi-62, naye evalelwe phantsi kweemeko ezilusizi.

 9. NgoJuni 28, 2009

  Abasemagunyeni bambonzeleka ekhayeni lamaNgqina kuqhutywa inkonzo aza abamba amaNgqina ayi-23 aphakathi kweminyaka emibini ukuya kweyi-80. Inani lamaNgqina avalelweyo lantinga laya kutsho kwayi-69.

 10. NgoAprili 28, 2009

  Kwashiywa iNgqina lalinye aza amanye avalelwa kwiintolongo eziseMeitir.

 11. NgoJulayi 8, 2008

  Abasemagunyeni bagqogqa amakhaya neendawo aphangela kuzo amaNgqina, kwabanjwa ayi-24 yaye uninzi lwalusondla iintsapho.

 12. NgoMeyi 2002

  Urhulumente uvala zonke iinkonzo ezingahambisaniyo nezine ezikhethwe nguye.

 13. Ngo-Oktobha 25, 1994

  Umyalelo osuka kuMongameli wohlutha amalungelo amaNgqina kaYehova wokuba ngabemi nawokufumana amalungelo asisiseko kwelo.

 14. NgoSeptemba 24, 1994

  UPaulos Eyassu, uIsaac Mogos noNegede Teklemariam bavalelwa kungakhange kuxoxwe netyala, yaye basathothoza nanamhl’ oku.

 15. Ngeminyaka Yoo-1940

  AmaNgqina kaYehova aqalisa ukubonakala e-Eritrea.