“Urhulumente uyithembe kakhulu le nkonzo.”

UProfesa WoMthetho Wecawa OkwiYunivesithi IKing Juan Carlos (ESpeyin)