Lusuku lwesithathu iNkundla Ephakamileyo yaseRashiya iqhubeka netyala lokuvala umsebenzi wamaNgqina KaYehova eRashiya. Phakathi kwabantu ababengamangqina yayingabalathisi ababini beZiko Lolawulo, abachaza izikhalazo zabo ngoko kwakusenziwa liSebe Lobulungisa nxamnye namaNgqina KaYehova.

USergey Cherepanov wathi iSebe Lobungisa maliyeke ukuthi iZiko Lolawulo lophula umthetho wezinto eziyingozi. Sekunjalo, eli Sebe alizange licacise ukuba iZiko Lolawulo liwophule njani lo mthetho okanye limele lenze ntoni ukuze liwuthobele. Omnye umalathisi, uVasiliy Kalin wathi iZiko Lolawulo belikho kangangeminyaka eyi-26 waza wabuza: “Siqale nini ngoku ukwenza izinto eziyingozi?” Wongezelela wathi amaNgqina KaYehova awatshintshanga, ayabathobela abasemagunyeni ibe asoloko ekhuthaza uxolo. Wathi ukhathazwa kukubona ukuba ukutshutshiswa kwamaNgqina sele kuqalisile.

Ijaji ithe eli tyala liza kuqhubeka ngoAprili 12, 2017, ngo-10:00 kusasa.