Abasemagunyeni baseRashiya basaqhubeka nemizamo yabo yokuthimba izakhiwo ezisetyenziswa liZiko LamaNgqina KaYehova eliseSolnechnoye kufutshane naseSt. Petersburg.

NgoAprili 20, 2017, iNkundla Ephakamileyo yayalela ukuba zonke iiofisi zamaNgqina zivalwe kuze kuthathwe nezinto ezisetyenziswa kwiZiko lawo. Kodwa ke, ezi zinto ithe iNkundla mazithathwe zezombutho oseMerika, iWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Eyona nto ifunwa ngumtshutshisi kukuba sirhoxiswe isivumelwano seminyaka eyi-17 esisemthethweni esanikezela ezi zakhiwo kwiWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ngaphambi kokuba iNkundla Ephakamileyo yenze isigqibo, akukhange kuthethwe ngesi sivumelwano ibe ukususela ngexesha ezanikezelwa ngalo ezi zakhiwo iWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ibisoloko iyibhatala irhafu. Ngoku abasemagunyeni benza izinto benganyanisekanga ukuze ziphumelele iinzame zabo zokuthatha ezi zakhiwo.

Xa kwakuxoxwa ityala lokuqala ngoNovemba 29, 2017, ijaji ayizange izamkele izikhalazo ezafakwa ngamagqwetha amaNgqina ukuze ihlolisise ezomtshutshisi. Ngaphandle kokuthathwa kwezi zakhiwo zixabisa iimiliyoni zeedola, eli Ziko ibilikhaya lamaNgqina aphantse abeyi-400 aseRashiya nasuka kwamanye amazwe ukanti amanye ahleli kulo kangangeminyaka eyi-20 nangaphezulu. Bekubuhlungu ukushiya ikhaya lawo nokuyeka umsebenzi wamavolontiya ebebewenza, onceda amanye amaNgqina aseRashiya.

Kuza kuxoxwa ngezi zakhiwo ngoDisemba 7, 2017, ngo-2:00 emva kwemini kwiNkundla Yesithili yaseSestroretskiy eSt. Petersburg.