Inkundla yakwisixeko saseTver eMoscow iza kusingatha isibheno samaNgqina kaYehova aseRashiya ngenxa yesisongelo sokuvalwa kweofisi yawo. Iofisi yomtshutshisi osingatha amatyala aseRashiya ikhuphe isilumkiso sokuba amaNgqina kaYehova alapho avale iofisi yesebe lawo ngenxa yokuba atyholwa ngokwenza umsebenzi oyingozi.

AmaNgqina kaYehova abongoza inkundla ukuba igqale isigwebo somtshutshisi njengesingekho mthethweni. Esi sigwebo siphazamisana nelungelo lokunqula lamaNgqina ibe asihambi ngokomthetho wonqulo waseRashiya.

UVasiliy Kalin omela iofisi yesebe yaseRashiya uthi: “Asizange sazibandakanya kumsebenzi oyingozi. Sinethemba lokuba inkundla iza kuyilungisa le ngxaki ingekho semthethweni.”