NgoSeptemba 28, 2017, emva kwetyala elathatha iiyure ezintathu, iNkundla yeNgingqi yaseOryo ayizange ivume ukukhulula uMnumzan’ uDennis Christensen, iNgqina likaYehova laseDenmark. Uza kuhlala entolongweni de ibe nguNovemba 23, 2017.

Ebudeni betyala likaMnumzan’ uChristensen ngoJulayi, inkundla engaphantsi ngokungafanelekanga yalandisa ixesha eliza kuhlalwa nguMnumzan’ uChristensen, kubonakala yayivumela abatshutshisi ukuba baze nobungqina kwisityholo abambeka sona. Amagqwetha kaMnumzan’ uChristensen afaka isicelo kwiNkundla YaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu, ibe ngoSeptemba 4, 2017, le nkundla yaqalisa ukuphanda ngeli tyala ibuza iRashiya imibuzo eliqela ngokungalihloneli kwayo ilungelo likaMnumzan’ uChristensen.

Ityala likaMnumzan’ uChristensen likwiinkundla zehlabathi ngenxa yokuba lelokuqala ukususela ngexesha lolawulo lweSoviet, xa kwakubanjwa amaNgqina ngenxa yokholo lwawo.