NgoDisemba 7, 2017, iNkundla Yesithili saseSestroretskiy yenza isigqibo esixhasa umtshutshisi yaza yathi asisekho semthethweni isivumelwano sesakhiwo seZiko lamaNgqina KaYehova eliseRashiya esenziwa kudala. Ukuba siye saphumelela esi sigqibo, loo nto iza kubangela ukuba abasemagunyeni baseRashiya basithathe esi sakhiwo siseSolnechnoye kufutshane naseSt. Petersburg ngokusemthethweni.

Kwiminyaka eyi-17 eyadlulayo, kwenziwa isivumelwano sokuba esi sakhiwo siza kuba seseWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, umbutho oseMerika ibe amagosa aseRashiya awazange abe nemibuzo ngaloo nto. IWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania yanika iZiko laseRashiya esi sakhiwo yaza yabhatala nerhafu ukuze umsebenzi wamaNgqina wokufundisa abantu ngoThixo uhambele phambili.

Emva kwesigqibo seNkundla Ephakamileyo esenziwa ngoAprili 20, 2017 sokuba kuvalwe iiofisi zamaNgqina ezisemthethweni, ayekiswe eminye imisebenzi aqhele ukuyenza kuze kuthathwe nesakhiwo, ngoku umtshutshisi uthi kwakungavumelekanga ukuba sisetyenziswe esa sivumelwano seminyaka eyi-17. AmaNgqina ayengazi kukwazi ukusisebenzisa esi sivumelwano kuba saphelelwa kudala. Ngasekupheleni kwetyala elalixoxwa elathatha iiyure ezine xa amaNgqina aza nobungqina obubonisa ukuba esi sivumelwano sisemthethweni, ijaji uBogdanova yathi isigqibo senkundla sivumelana nesomtshutshisi.

AmaNgqina aneentsuku eziyi-30 zokufaka isibheno.