Umongameli waseTurkmenistan, uGurbanguly Berdimuhamedov, ukhulule amaNgqina kaYehova asibhozo ebevalelwe ngenxa yokholo lwawo. Ayephakathi kwamanye amabanjwa akhululwa ngo-Oktobha 22, 2014. KumaNgqina amathandathu ayevalelwe ngenxa yokungayi emkhosini, amabini ayevalelwe ngezityholo zobuxoki.

UMerdan Amanov noPavel Paymov

La maNgqina ngabafana abaphakathi kweminyaka eyi-18 ukuya kweyi-23, bebevalelwe kwintolongo eseSeydi esemagqagaleni aseTurkmen. Aba bafana bane bebevalelwe kwintolongo eqhelekileyo kodwa uMatkarim Aminov noDovran Matyakubov (abekho emfanekisweni) batsala nzima kwenye intolongo ngenxa yokuba kusithiwa ziinjubaqa. UMatkarim Aminov noDovran Matyakubov (abekho emfanekisweni) batsala nzima kwenye intolongo ngenxa yokuba kusithiwa ziinjubaqa. Ngoxa besentolongweni, aba bafana babephethwe kakubi.

AmaNgqina amabini awayevalelwe ngenxa yezityholo zobuxoki, uAibek Salayev ona-35 noBahram Shamuradov ona-42 bavalelwa kwintolongo eseSeydi. Bobabini bathothoza iminyaka emine ngenxa yeenkolelo zabo nonqulo lwabo. Ukongezelela ekuvalelweni kwabo bengenatyala, baphathwa kabuhlungu.

UAmirlan Tolkachev

Ekuphela kweNgqina elisavalelweyo eTurkmenistan nguRuslan Narkuliev. Wagwetywa kuba engazange avume ukuya emkhosini ngenxa yesazela sakhe ibe xa kwakukhululwa abanye igama lakhe alizange livele kuludwe lwamabanjwa ekufuneka akhululwe. Amagqwetha akhe asebenzela ekubeni akhululwe.

UMongameli uBerdimuhamedov wenza isigqibo esincomekayo ngokukhulula la madoda asibhozo ebevalelwe ngenxa yokholo lwawo. Amanye amaNgqina anqula ngokukhululekileyo anethemba lokuba kuza kubakho utshintsho eTurkmenistan, tshintsho olo oluza kwenza amaNgqina kaYehova angoyiki ukutshutshiswa okanye ukuvalelwa entolongweni.