IWatchtower ONLINE LIBRARY ngoku ifumaneka ngeelwimi eziyi-100. Le ndlela yokuphanda inceda abantu bazifumane lula iimpapasho zamaNgqina kaYehova, kwaye bakwazi ukuthelekisa iivesi zeBhayibhile okanye bafumane amanqaku ngeelwimi ezahlukeneyo.