Esi sikhumbuzo siza kuba nentetho esekelwe eBhayibhileni.

ENEW YORK—NgoMgqibelo, ngoFebruwari 27 amaNgqina kaYehova aza kube emema wonke umntu kwisihlandlo sonyaka asazi njengesona sibalulekleyo, iSikhumbuzo sokufa kukaKristu esiza kuba ngoMatshi 23. UDavid A. Semonian, osisithethi samaNgqina kaYehova kwikomkhulu lawo eNew York uthi: “Esi Sikhumbuzo siza kuba nentetho ecacisa isizathu sokuba ukufa kukaYesu kwiminyaka ephantse ibe ngamawaka amabini eyadlulayo kubaluleke kule mihla nesizathu sokuba kunika ithemba lekamva. Singavuya ukuba abantu abangakumbi bangangenelwa kwesi sihlandlo siluncedo”

Kweli phulo, amaNgqina azizigidi ezisibhozo ehlabathini lonke aza kuya emakhayeni abamelwane bawo ukuze abamemele kwesi sihlandlo. Kulo nyaka uphelileyo, baphantse babe zizigidi ezingama-20 abantu ebebeze eSikhumbuzweni.

Onokuqhagannshelana Naye:

UDavid A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000