ENEW YORK—Kwiinzame zawo zokuqiniseka ukuba iBhayibhile ifunyanwa ngabant’ abaninzi, amaNgqina kaYehova aye enza iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele enamagama amakhulu. Le Bhayibhile yenziwa eUnited States naseJapan yaye kuza kuprintwa zibe yi-424 000.

AmaNgqina akhulula iNguqulelo Yehlabathi Elitsha kwintlanganiso eyasasazwa kumazwe ayi-31, ngo-Oktobha 5-6, 2013. Kuyaqala ukwenziwa uhlaziyo olunje ukususela ngonyaka ka-1984. Ngo-Oktobha 7, 2013, le Bhayibhile ibisele ifumaneka kwi-JW Library esebenza kwiifowuni nakwiikhompyutha eyenziwe ngamaNgqina kaYehova, ukuza kuthi ga ngoku iye yadawunlowudwa izihlandlo eziyi-1,4 miliyoni. Le nguqulelo ihlaziyiweyo ifumaneka nakwi-Intanethi ku-www.jw.org.

INguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo ineembekiselo eziphantse zibe yi-60 000 ukuze incede abafundi bakuqonde ngakumbi oko kuseBhayibhileni. Kukwakho nemizobo emibalabala, iimaphu ezibonisa amazwe akudala kunye nezicangca ezisibonisa indlela ababephila ngayo abantu ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile. Kukho isihlomelo esicacisa indlela iBhayibhile eguqulelwa ngayo nembali yendlela iBhayibhile eye yabhalwa yaza yagcinwa ngayo.

KwiNguqulelo Yehlabathi Elitsha ka-1984, igama likaThixo lalibhalwe izihlandlo ezimalunga neziyi-7 000. Le nguqulelo ihlaziyiweyo ka-2013, ilibhale kanye kweza ndawo belikuzo igama likaThixo kumacwecwe akudala. Olunye uhlolisiso oluye lwenziwa kwiMisongo eyafunyanwa kuLwandle Olubomvu neminye yakudala, lubonisa ukuba kukho ezinye iindawo ezintandathu igama likaThixo elivela kuzo, ibe olo tshintsho luye lwenziwa kule nguqulelo ihlaziyiweyo. Ezi ndawo zifumaneka kuBagwebi 19:18; nakweyoku-1 kaSamuweli 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16. Kukho isihlomelo esicacisa igama likaThixo ngesiHebhere nesiGrike sakudala, nokuvela kwalo kwiinguqulelo zeBhayibhile nakwiilwimi ezininzi zanamhlanje.

AmaNgqina aneminyaka emininzi eguqulela, eprinta yaye esasaza iNguqulelo Yehlabathi Elitsha, ehlonelwayo zizifundiswa ngenxa yendlela echane ngayo. Ngo-1961 le Bhayibhile yayisele iphelele ngesiNgesi. Ngo-1963, iNew York Times yapapasha isaziso esenziwa kwindibano yamaNgqina eyayiseYankee Stadium sokuba iNguqulelo Yehlabathi Elitsha iza kufumaneka ngezinye iilwimi ezintandathu. Ukususela ngoko, amaNgqina aye anceda abantu abathetha iilwimi ezingaphezu kweziyi-120 bayifumana le nguqulelo. Kutshanje iKomiti YeBhayibhile YeNguqulelo Yehlabathi Elitsha ikhethe ukuyihlaziya le Bhayibhile ngenxa yotshintsho olukhoyo kwindlela abantu abathetha ngayo, nangenxa yokuba ifuna ukuwabeka lula amanye amagama aseBhayibhileni. Oku kuncede yafundeka ngokutyibilikayo yaza yaqondakala lula. INguqulelo Yehlabathi Elitsha ehlaziyiweyo isebenzise iindlela zakutshanje zokuguqulela.

UJ. R. Brown, osisithethi samaNgqina kaYehova kwikomkhulu lawo uthi: “Sakuvuyela kakhulu ukufumana iNguqulelo Yehlabathi Elitsha kwiminyaka eyi-50 eyadlulayo, kodwa ngoku siyivuyela nangakumbi le nguqulelo ihlaziyiweyo, injongo yethu kukunceda abantu bafunde iZibhalo Ezingcwele baze baziqonde ngendlela echanileyo, evakala kamnandi nenesidima.”

Fowunela:

UJ. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000