EST. PETERSBURG, eRashiya—AmaNgqina kaYehova aphumelele kwityala ebelitshis’ ibunzi ngoJanuwari 22, 2014, xa inkundla yezibheno yajika isigwebo esiwiswe yenye inkundla encinane eyathi iWebhsayithi yamaNgqina kaYehova ethi, jw.org mayivalwe eRashiya.

INkundla yeNgingqi yaseTver ijike isigwebo esenziwa yiNkundla yeSithili saseTsentralniy ngoAgasti 7, 2013. Le nkundla yengingqi ithe iWebhsayithi yamaNgqina kaYehova yayingenakuvalwa bengekho nokubakho abameli bayo enkundleni. Umtshutshisi waseTver walizisa enkundleni eli tyala kuba iinkundla zaseRashiya zagweba ngelithi i-jw.org ineencwadi ekuthiwa zinenkcazelo eyingozi. AmaNgqina kaYehova eli azisusa ezi ncwadi zisuka nje akuva esi sigwebo. INkundla yeNgingqi yaseTver yazibonela ukuba ezi ncwadi ebemangalelwe ngazo amaNgqina zisusiwe, yaza yarhoxa ayayivala iWebhsayithi.

Sithethanje amaNgqina kaYehova abila esoma ezinkundleni, azama ukulwisana nesigwebo esenziwa ziinkundla zaseRashiya xa zathi ezinye iincwadi zethu zinenkcazelo eyingozi, ibe afake isibheno nakwi-European Court of Human Rights ukuba sijikwe esi sigwebo.

UGrigory Martynov, osisithethi samaNgqina kaYehova aseRashiya uthi: “Sivuyiswa kukuba iijaji ziye zabona ukuba izityholo ezikhoyo nxamnye neWebhsayithi yethu zibubuvuvu, licace nakuthathatha elokuba siyayithobela imithetho yeli. Siza kuqhubeka neli dabi ezinkundleni ukuze abahlali baseRashiya bangenelwe kumsebenzi wethu wokushumayela.”

UJ. R. Brown, osisithethi samaNgqina kaYehova kwikomkhulu lawo uthi: “AmaNgqina akwiindawo ngeendawo avuyiswa gqitha lolu loyiso. Ngenxa yalo, abemi baseRashiya baza kukwazi ukuqhubeka befunda ngeBhayibhile kwiWebhsayithi yethu.”

Fowunela:

UJ. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

ERashiya: uGrigory Martynov, tel. +7 812 702 2691