EST. PETERSBURG, eRashiya—Bengabhungisanga, abasemagunyeni eRashiya bagrogrisa ngokuvala iZiko Lolawulo LamaNgqina KaYehova laseRashiya.

Iofisi Yomtshutshisi YaseRashiya yathumela ileta eyayibhalwe ngoMatshi 2, 2016 elumkisa isithi “le ntlangano yonqulo iza kuvalwa” ukuba iziko lolawulo kwiinyanga ezimbini aliyeki ukulusebenzisa uncwadi urhulumente athi luyingozi. UYaroslav Sivulskiy, isithethi samaNgqina kaYehova eRashiya uthi: “Ukuvalwa kwekomkhulu kuza kwenza kuthinjwe nezinye izakhiwo zethu, nto leyo ekugqibeleni eza kubangela kuvalwe umsebenzi wamaNgqina kaYehova eRashiya.”

Iziko Lolawulo LamaNgqina KaYehova ERashiya

Le nto yenzeka ngonyaka wama-25 wokubhaliswa ngokusemthethweni kwamaNgqina kaYehova eRashiya: Iziko Lolawulo labhaliswa ngoMatshi 27, 1991 ibe laphinda labhaliswa ngoAprili 29, 1999. Esi sisongelo sokuvala kwekomkhulu lamaNgqina eRashiya, eliseSolnechnoye, iikhilomitha ezimalunga nezingama-40 kumntla-ntshona weSt. Petersburg, sisiganeko sakutshanje sokucatshukelwa kwamaNgqina ngurhulumente. Kulo nyaka nje udlulileyo, abasemagunyeni eRashiya bakuthintela ukungena koncwadi neeBhayibhile zamaNgqina zesiRashiya ibe iRashiya kuphela kwelizwe ehlabathini lonke eliye layekisa ukusetyenziswa kwewebhsayithi, u-jw.org. UMnu. Sivulskiy uthi: “Umthetho ongezinto eziyingozi uye wasetyenziswa kakubi kunqulo lwamaNgqina kaYehova eRashiya. AmaNgqina kaYehova awavumelani nesi sigqibo. Sifuna ukunqula size siqhubeke sisenza umsebenzi wethu wokufundisa abantu iBhayibhile sikhululekile, njengoko besisoloko sisenza kangangeminyaka eli-125 eRashiya.”

Noko ke, ekubeni abasemagunyeni baseRashiya belala ngengub’ enye neCawa YaseRashiya YobuOthodoki, bawathiy’ egazini amaNgqina kaYehova. Amajelo eendaba asehlabathini aye adlulisela ingxelo yokuba, “obu buhlobo buphakathi korhulumente neCawa YaseRashiya YobuOthodoki,” njengoko iThe New York Times isitsho, bubo obubangela ukuba kwenziwe izinto ezibonisa ukuba amaNgqina athiyiwe ibe injongo yemithetho ebekwayo kukucinezela umsebenzi owenziwa ngamaNgqina kuquka neenkonzo ezinabantu abambalwa eRashiya. I-The Associated Press yathi, oko kwenziwa ngurhulumente “nxamnye namaNgqina kaYehova eRashiya kwenze kwakho abantu abafuna ukulwela inkululeko yonqulo.” Ingxelo yeReuters yathi, ezo zinto zenziwayo “nxamnye namaNgqina kaYehova nabanye abantu abaninzi, zibangele bavalelwa ngenxa yomthetho ngezinto eziyingozi eRashiya.” NgoDisemba 2015, i-The Independent yathi, umthetho waseRashiya wawunceda “ekuthinteleni ukuhlaselwa kwabantu ngabagrogrisi nogonyamelo olubangelwa bubuhlanga obugqithiseleyo.” Kwakhona, uye wasetyenziswa “ukutshutshisa amalungu azilungeleyo” amaNgqina kaYehova, njengoko yatshoyo iThe Huffington Post kaMatshi 20, 2016. Nangona amaNgqina ebhenela emthethweni ngokuya kwiinkundla zasekuhlaleni nakwiNkundla YaseYurophu Elwela Amalungelo Abantu, iThe Moscow Times kaMatshi 25, 2016, yathi, iRashiya yadlulisela umthetho omtsha “othi iinkundla zaseRashiya mazisitshintshe isigqibo seenkundla zamazwe ngamazwe.”

Abantu abatyeleleyo abakwindawo yokwamkela iindwendwe kwiZiko Lolawulo.

AmaNgqina asebenzisa Iziko Lolawulo lamaNgqina kaYehova eRashiya ukulungelelanisa nokuxhasa ukufundiswa simahla kwabantu baseRashiya iBhayibhile. Abantu abanamava abasebenza kweli ziko baphinde bathethe namaNgqina angamatsha-ntliziyo eRashiya baze babancedise xa kufuneka kuncedwe amaxhoba eentlekele. Kukho amaNgqina angaphaya kwe-175 000 eRashiya, ilizwe elinabemi abangaphezu kwe-146 000 000.

UDavid A. Semonian, isithethi samaNgqina esikwikomkhulu lehlabathi eNew York uthi: “Isidanisile kakhulu into yokuba urhulumente agrogrise ngokuvala iofisi yesebe eRashiya. AmaNgqina kaYehova nabanye abantu ehlabathini banomdla ngalapho iza kuphumela khona le nyewe.”

Ongaqhagamshelana Nabo:

Kwikomkhulu Lehlabathi: UDavid A. Semonian, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

ERashiya: UYaroslav Sivulskiy, tel. +7 812 702 2691