ESELTERS, eJamani—NgeCawa, ngoAprili 13, 2014, inkampu yoxinaniso yaseGusen eAustria iye yabhala amagama amaNgqina kaYehova amalunga nayi-450 ayebanjwe apho ngexesha lamaNazi kwinkampu yoxinaniso yaseMauthausen nakweyaseGusen. Lo mcimbi ubuzinyaswe ngabantu abangaphezu kwabayi-130.

AmaNgqina kaYehova aye awongwa kumcimbi obukwinkampu yoxinaniso eseGusen ngoAprili 13, 2014.

Xa amaNgqina ayefika kwinkampu eseMauthausen, inkumanda yawagrogrisa yathi: “Akukho Mfundi weBhayibhile oza kuphum’ ephila apha.” UMartin Poetzinger, owavalelwa iminyaka esithoba kwinkampu yaseDachau, eMauthausen naseGusen nowaba lilungu leQumrhu Elilawulayo lamaNgqina kaYehova eBrooklyn, eNew York, ebalisa ngeMauthausen wathi: “Alikho iqhinga elingazange lizanywe ngamapolisa ukuze asiyekise ukuba ngamaKristu.”

NgoMeyi 1945: Kwinkampu yoxinaniso eseGusen. UMartin Poetzinger (ngowesibini ukusuka ekhohlo apha ngaphambili) ukunye namaNgqina ayi-23 kanye emva kokuba bekhululwe.

Ekuhambeni kwexesha amanye amaNgqina awayeseMauthausen asiwa kwinkampu eseGusen. Eyona nto yayisenziwa eGusen kukubulawa kwamabanjwa. Ukuze ahlale enobuhlobo obuhle noThixo, ayedla ngokudibana aze axubushe ngombhalo othile ayewazi. Ngesinye isihlandlo afumana iBhayibhile aza ayohlula ukuze akwazi ukubolekisana ngeenxalenye zayo. Ayeyifunda xa enethuba aze ayifihle phantsi kwebhedi.

AmaNgqina ayeshumayela ngokufihlakeleyo kwabanye. Amabanjwa amahlanu asePoland afundiswa iBhayibhile ngamaNgqina aza abhaptizelwa kwibhafu eyenziwe ngeplanga. UFranz Desch washumayela kwelinye ipolisa yaye kamva nalo laba liNgqina likaYehova.

UWolfram Slupina osisithethi samaNgqina kaYehova aseAustria uthi: “Isivuyisa kakhulu into yokwazi ukuba amaNgqina akhunjulelwa ukholo nesibindi awayenaso ngoxa ayekwinkampu yaseMauthausen naseGusen. Sonke simele sihlale sikhumbula yaye silinganisa la maNgqina aphatha wonke umntu ngobubele nangembeko.”

Fowunela:

UJ. R. Brown, Office of Public Information, tel. +1 718 560 5000

EAustria: UWolfram Slupina, tel. +49 6483 41 3110